Behandlingshemmet Björklinge-Lund

Målgrupp

Pojkar i åldrarna 14-21 år med psykosociala problem, missbruk, kriminalitet, skolproblem och relationsproblem.

Behandlingsinnehåll

I vårt behandlingsarbete utgår vi alltid från den enskilde elevens behov. Målsättningen är att återanpassa ungdomarna till ett socialt acceptabelt liv i samhället och så småningom till ett eget boende.

Björklinge-Lunds Behandlingshem möjliggör bärande relationer, kontinuitet och struktur. När tilliten till strukturen uppstår och relationerna bär har man skapat förutsättningar för en positiv förändring. Genom social färdighetsträning får ungdomarna lära sig de basala vardagliga sysslorna.

När ömsesidigt förtroende mellan personal och elev har uppnåtts försöker vi tillgodose den enskildes behov genom att anskaffa praktikplatser, skolutbildning eller en kombination som passar.

Vid behov finns även möjlighet till extern specialistkompetens såsom psykolog kontakt och handledare inom olika kompetensområden. Vi har tillgång till tränings- och utslussningslägenhet.

Behandlingsformer

Behandlingen är individuellt anpassad med grund i varje enskild individs vårdplan där vi motiverar varje ungdom att vara delaktig i behandlingsplaneringen.

I behandlingsarbetet används bland annat inslag av KBT, MI och miljöterapi. Stor vikt läggs på social färdighetsträning med bra vuxna förebilder som orkar stå kvar i jobbiga tider och sätta gränser för att på så sätt skapa förtroende, bra struktur och ramar så att ungdomarna får goda förutsättningar till en positiv karaktärsförändring.

DiagnosgruppPsykosocial problematik, missbruk (droger och alkohol), kriminalitet, inlärningssvårigheter etc.

LagrumSocialtjänstlagen (Sol) 7 Kap. 1 § p. 1 och LVU (lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga). Vi har tillståndsbevis utfärdat av IVO.

InskrivningsförfarandeAnsökan sker direkt till hemmet. Bedömning om inskrivning görs av föreståndaren.

SpråkSvenska, engelska, spanska, tyska och persiska.

FöreståndareMartin Andreasson.